NEXUS Assessors

Nexus Assessors neix amb la finalitat de cobrir les necessitats que arran de la implantació l’any 2009 de la llei de comptabilitat per a empresaris . Arran la obligació de dur a terme els comptes tant grans empreses com a petits negocis i autònoms, s’afegirien més tard les obligacions impositives IGI, IRNR, ITP, i per últim el IRPF. Aportem dia rere dia els nostres coneixements per tal de fer més fàcil , segura i comprensible la introducció i elaboració de tots i cadascun dels processos necessaris fins a la implantació total dins la seva empresa o negoci.

Copyright © 2019 www.nexus-assessors.com
Powered by